Coppermine Photo Gallery :: Peter's Fotoalbum


Tilbage / Return
 

Kort om mig:


Jeg hedder Peter og er født i 1964. En af mine hobbyer er at tage billeder, derfor har jeg lagt dette fotoalbum ud på nettet. Primært fordi jeg så
selv har adgang til det stort set alle steder fra (de fleste har net adgang), men også så andre kan kigge med, hvis de har lyst!

Jeg vil ikke rigtigt kalde mig armatør fotograf, for jeg synes ikke jeg kan leve op til den titel. Jeg tager bare billeder for sjov og forsøger hele
tiden at blive bedre til det.

Du er naturligvis meget velkommen til at give nogle af mine billeder en karakter eller kommentar, både ris og ros modtages, bare det holdes i en
pæn og seriøs tone. Husk at kommentar vil kunne læses af alle, så de skal ikke være af al for privat karakter.

About me:


My name is Peter and I was born in 1964. One of my hobbies is to take pictures and I've desided to put my album on the web. Mainly because I
have access to it virtually anywhere (almost everyone has access to the internet), but also so you can have a look at it if you want!

I would not really call me an amateur photographer, as I do not think I can live up to that title. I take pictures just for fun and try the whole
time to improve.

You are very welcome to give some of my pictures a vote or comment, just kept it in a nice friendly tone. Remember that comments can be read
by anyone, so they should not be too private.

Nyheder:


10. Juli 2008: Mit fotoalbum er formentlig blevet hacket, det melder i hvert fald fejl i databasen, og vil ikke vise albumlisten mere. Søger man
med Googel, kan man også se, at mange andre har lidt samme skæbne. Sådan går det, når man glemmer at holde softwaren opdateret, det har
jeg hermed lært...
Af forskellige orsager har jeg ikke forsøgt at rede stumperne, men i stedet installeret et nyt album helt fra grunden, så nu kører det hele igen.
Desværre betyder det, at de billede tekster jeg havde tastet ind, ikke er der mere, de skal tastes ind på ny. Ulykken er dog ikke så stor, da
det ikke var så mange billeder, jeg havde fået lagt tekst ind på. Hend af vejen vil jeg forsøge at lægge nye tekster ind, men det kommer til
at tage en rum tid, da jeg nu vil forsøge at lægge dem ind på både dansk og engelsk. Alle bruger kommentar, karakter og antal visninger er
desværre også væk.

News:


July 10 2008: My album has probably been hacked. In any case the album list will not show anymore due to errors in the database. Searching
with Googel I discover that many others has suffered the same fate. This is what happens when you forget to keep software up to date...
For various reasons I did not tried to repair the old album, but just installed a new album from scratch, so it's up and running now again.
Unfortunately, this means that the picture descriptions I had entered are gone for good, they must be enterrf again. This is not that bad as
there wasn't that many descriptions anyway. Slowly I will enter new picture descriptions when I get the time and this time I will try to do them in
both Danish and English. All user comments, votes and view count was lost too.